מדיניות פרטיות

1.1 כללי

אנו מכבדים את זכות הפרטיות של הגולשים באתר ובקשים לפרוש בפניכם את האופן בו יעשה שימוש במידע שנאסף באתר ו/או יימסר על ידי המשתמשים באתר (להלן: המידע)

1.2תשומת ליבכם כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק מהתקנון האתר, כך שהנכם מתבקשים לקרוא גם את תקנון האתר וההוראות המפורטות בו, ולפעול לפיהן

1.3 מדיניות הפרטיות צפויה להשתנות מעת לעת בהתאם לשינויים המתחוללים בתחומים הנוגעים להיקפה של הזכות לפרטיות ושינויי טכנולוגיה. מדיניות הפרטיות מעודכנת היא זו שתחול על כל שימוש ולכן נבקשכם לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1.4 האתר הוא בבעולתה של גרופי מתנות בע”מ, ח.פ 513635243 (להלן: “החברה”) וככל שלא צוין במפורש אחרת, לה או לכל חברה הקשורה או מסונפת אליה או לנותני שירותים מטעמה תהיה הזכות להשתמש במידע שייאסף במסגרת פעילותך באתר.

מידע שייאסף במהלך השימוש באתר

2.1 בעת השימוש באתר נוצר מידע על הרגלי הגלישה שלך , הדפים בהם צפית, מוצרים אותם ביקשת לרכוש ו/או רכשת, מידע אותו קראת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המיקום ממנו ניגשת לאתר, המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכו’. החברה תהיה רשאית לשמוע מידע זה ברשותה.

2.2. חלק מהשירותים באתר מחייבים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם ושם משפחה, תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, טלפון, דוא”ל פרטי כרטיס אשראי וכו.

3 השימו במידע

3.1 המידע שייאסף כאמור לעיל יישמר במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות להלן.

3.2 השימוש במידע שייאסף בשימוש רגיל באתר ייעשה למטרות הבאות:

3.2.1 כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באופן מותאם ו/או אישי.

3.2.2 כדי לקבל גישה לשירותים שונים באתר ו/או מבצעים ו/או פעילויות

3.2.3 לצורך רכישת מוצרים באתר

3.2.4 על מנת לשנות או לשפר את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים בו

3.2.5 לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, או מי מטעמה

3.2.6 לצורך הצגת פרסומות מותאמות אישית

3.2.7 למטרות  שיווקיות וסטטיסטיות

3.2.8 לשם יצירת קשר עם המשתמש

3.2.9 לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת

3.2.10 לצורך התאמה אישית של האתר למשתמש

3.2.11 לצורך תפעול שוטף של האתר

3.3 השימוש במידע שיימסר במהלך ההרשמה לאתר ייעשה למטרות הבאות:

3.3.1למטרות המפורטות בסעיף 3.1 לעיל

3.32 לצורך ניהול מועדון לקוחות

3.3.3לצורך הצעת מבצעים והזמנות להשתתף בפעילויות

3.4 בכפוף להסכמה לקבל דיוור ישיר, תהא לחברה הזכות לשלוח לך מידע אודות מוצרים ו/או מבצעים ו/או מידע שיווקי ו/או מידע פרסומי. הנך רשאי לבטל בכל עת את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחיצה על כפתור הסרה אשר יופיע בהודעה.

4 כלי איסוף וניתוח מידע

4.1האתר משתמש בקבצי קוד המשתמשים לאימות ואגירת מידע (להלן: “עוגיות ו/או COOKIE)

4.2העוגיות מכילות מידע על הרגלי הגלישה שלך באתר וחלקן נשארות על המחשב שלך גם לאחר סיום הגלישה באתר

4.3 במידה ואין ברצונך לקבל עוגיות, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך למצב המנטרל עוגיות

4.4 האתר עושה שימוש בכלי ניתוח מידע של חברת Google בשם גוגל אנליטקס. כלי זה מנתח את הרגלי הגלישה של הגולשים באתר לפי פרמטרים סטטיסטים שונים. במסגרת מתן שירותי ניתוח המידע יועבר מידע אודות שימושך באתר לשרתי Google. באופן בו תעשה גוגל שימוש במידע מפורט בקישור הבא.

5 מסירת מידע לצד שלישי

5.1 החברה לא תעביר מידע לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים:

5.1.1על פי דרישות כל דין

5.1.2 בהסכמת המשתמש

5.1.3 כמפורט במדיניות פרטיות זו

5.1.4 לצורך העברתו לנתוני שירותים של החברה

5.1.5 כאשר המידע אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש

5.2 לחברה תהיה זכות להעביר ו/או להמחות לצדדים שלישיים מידע במסגרת מכירה ו/או העברת זכויות בכפוף לכך זכויות המשתמש לא יפגעו.

6 אבטחת מידע

6.1 החברה נוקטת אמצעי זהירות סבירים כמקובל בכדי לשמור על סודיות הנתונים שימסרו על ידי המשתמשים

6.2 סליקת כרטיסי אשראי נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית בהתאם לתנאים מקובלים

6.3 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הוצאה, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון ו/או הנובעים ממעשה או מחדל של המשתמש.

יצירת קשר בנושא פרטיות

7.1 הנך זכאי לעיין במידע המוחזק עליך במאגר המידע ואם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לבקש לתקן את המידע או למוחקו.

7.2 בכל בקשה הינך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות טופס יצירת קשר באתר באתר,

בטלפון 055-3056332 בימים א-ה בין השעות 09:00-16:00 או בדוא”ל: contact@nici.co.il